lunes, 18 de enero de 2021

2021/22 IKASTURTEKO MATRIKUlAZIOA / MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS CURSO 2021/2022

 

2021/22 IKASTURTEKO MATRIKUlAZIOA

 

DERRIGORREZKO DOKUMENTUAK

 

- Eskabide orria ondo beteta. Idazkaritzaren ordutegia: astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan 9:00etatik 16:30era; ostiraletan 9:00etatik 15:00etara.

- Ikaslearen, aitaren eta amaren familia-liburuaren fotokopia edo legezko tutorea dela egiaztatzen duen agiria.

-Familia helbidearen errolda-agiria (Udalak egina).

Ikaslearen aita eta ama edota lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIZ atzerritarrak izanez gero).

- Hezkuntza Premia Berezietako galde-sorta, premia berezietako ikasleen kasuan (Komentatu aurre-inskripzioa egiterakoan).

- Gurasoak bananduta edo dibortziatuta edo izatezko bikotea beren elkarbizitza bukatuta izatekotan, epaia edo behin-behineko neurrien autoa aurkeztu beharko dute, non jasotzen den ikaslearen zaintza nori dagokion.

- Beste dokumentazio mota: (begiratu eskabide orria).

 

EGUTEGIA

 

Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:

 

Ikastetxean:  urtarrilaren 18tik 29ra

On-line: urtarrilaren 18tik 29ra

 

 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: otsailaren 16an
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: martxoaren 9an
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: martxoak 16ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: otsailaren 17tik martxoaren 16ra
 • Behin betiko zerrendak: martxoaren 23an
 • 2. eta 3. aukeretako zerrendak: apirilaren 26an
 • Behin betiko zerrendei errekurtsoak: martxoaren 24tik apirilaren 23ra

 

OHARRA: Zerrenda hauek guztiak ikusgai egongo dira IKASGUNEA-n eta eskoletan.MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS CURSO 2021/2022

 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

 

- Impreso de solicitud, debidamente cumplimentado. Horario de secretaría: lunes, martes, miércoles y jueves de 9:00 a 16:30; viernes de 9:00 a 15:00.

- Fotocopia del libro de familia correspondiente al alumno/a y padre/madre o documento acreditativo de ser tutor/a legal.

- Certificado de empadronamiento familiar actualizado (expedido por el ayuntamiento).

- Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del padre y madre y/o tutor/a legal.

- Cuestionario de necesidades educativas especiales, para aquellos alumnos/as con dichas necesidades (comentadlo a la hora de hacer la matricula).

- En el caso de padres/madres separados o divorciados o parejas de hecho que hayan finalizado su convivencia, deberán presentar la sentencia o auto de medidas provisionales que justifiquen dicha situación y recoja a quién corresponde la custodia.         

- Otros documentos (ver impreso de matrícula).

 

CALENDARIO

 

Periodo de inscripción y entrega de documentación:

 

En el centro educativo: del 18 de enero al 29 de enero.

On-line: del 18 de enero al 29 de enero.

 

 • Publicación listado solicitantes: 16 de febrero
 • Publicación listado provisional admitidos: 9 de marzo
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 16 de marzo
 • Desistimiento de la solicitud: desde 17 de febrero hasta 16 de marzo
 • Publicación listas definitivas admitidos: 23 de marzo
 • Publicación listas puestos asignados por Delegación: 26 de marzo
 • Recurso de alzada contra listados definitivos: desde 24 marzo a 23 abril

 

NOTA: los listados podrán consultarse en IKASGUNEA y en los centros educativos

 

martes, 1 de diciembre de 2020

EUSKARAREN EGUNA

 


EUSKARAREN EGUNA
 

Abenduaren 3an, osteguna, euskararen eguna ospatuko dugu eta egunean zehar ekintza desberdinak egingo ditugu. Horrez gain hamaiketako berezia izango dugu.

Denok kamiseta zuria, praka/gona urdina eta laukidun zapia jantziko ditugu.

 

Eskerrik asko zuen laguntzagatik.

Zuzendaritza taldea

 

                       DIA DEL EUSKERA 

El próximo 3 de diciembre, jueves, celebraremos el día del euskera por lo que tendremos diversas actividades a lo largo del día además de un hamaiketako especial.

Todos/as vendremos vestidos/as con camiseta blanca, pañuelo de cuadros y pantalón/falda azul.

 

Gracias por vuestra colaboración 

Equipo directivo

miércoles, 18 de noviembre de 2020

23 de noviembre

 Familia horiek: 

Gogoratzen dizuegu gure 2020-2021 eskola-egutegiaren arabera , azaroaren 23an, astelehena, ez dela eskolarik izango

Zuzendaritza taldeaEstimadas familias:

Os recordamos que según nuestro calendario escolar 2020-2021, el lunes 23 de noviembre no habrá clase

Equipo directivo